Gefinancierde rechtsbijstand

VA werkt hoofdzakelijk met (ambtshalve) toevoegingen, d.w.z. via vergoedingen door de Raad voor Rechtsbijstand.









    


De voorwaarden voor gefinancierde rechtsbijstand vindt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Een eventuele vergoeding door de RVR inzake rechtsbijstand heeft alleen betrekking op (een deel van) de kosten van een advocaat. Andere kosten, zoals onder meer griffierechten, kosten van uittreksels, deurwaarderskosten moet u zelf betalen. Iemand die een advocaat heeft op basis van gefinancierde rechtsbijstand, is bovendien niet gevrijwaard van een eventuele kostenveroordeling.